Behoefte aan frisse lucht | Column

Behoefte aan frisse lucht | Column

Hoewel mijn lichaam en hoofd een hogere temperatuur hebben, geldt dit niet voor mijn handen. Die zijn vaak wit gekleurd en daarmee lager in temperatuur. Of gewoon koud. Drie uur buiten zijn ging in mijn pubertijd niet lukken, omdat je de kleur uit mijn handen zag wegtrekken. Letterlijk. Totdat het

Read More