Written by 07:00 Tips & Nederlands • One Comment

Tips & Nederlands – Hoofdletters

In deze categorie besteed ik aandacht aan onze eigen taal. Vaak zie ik bij bloggers dezelfde fouten langskomen. Soms kriebelt het dan in mij om er iets over te zeggen. Maar iets weerhoudt mij daarvan. In deze nieuwe categorie geef ik korte lesjes Nederlands en geef ik tips voor je artikelen.

Hoofdletters zorgen voor duidelijkheid. En die duidelijkheid zorgt ervoor wat we kunnen verwachten. Zo weet iedereen dat we de stad Amsterdam met een hoofdletter schrijven. Hetzelfde geldt voor het begin van een zin of voor een naam. Eban van Bunder is een jongen. Met hoofdletters maken wij iets duidelijk. MAAR TEVEEL HOOFDLETTERS ZORGT VOOR IRRITATIE. Er zijn enkele regeltjes waarbij wij hoofdletters gebruiken. Hier komen ze:

  • We beginnen de zin met een hoofdletter.
    • Als het eerste woord met een apostrof begint, krijgt het tweede woord een hoofdletter.
  • We gebruiken hoofdletters bij het begin van namen, zoals Harry Potter.
  • Aardrijkskundige namen worden tevens begonnen met een hoofdletter, zoals Gelderland of Noord-Brabant.
  • We gebruiken hoofdletters bij merken, titels en feestdagen. Bijvoorbeeld: Philips, Coca-Cola en Pasen.

In de Leidraad van woordenlijst.org wordt een geheel overzicht gegeven wanneer er een hoofdletter geschreven dient te worden. Klik hier op de link. 


Momenteel is dit het laatste artikel in de categorie Tips & Nederlands. Eerlijk gezegd is het niet uitgepakt zoals ik dat graag had gewild. Vanaf volgende week vind je op vrijdag de nieuwe categorie VRAGENLIJSTJE. Stay tuned!

#2 Blogtips (1)

No votes yet.
Please wait...
Close